Możesz otrzymać 23 300 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, do tego przez rok 700 zł na przykład na ZUS czy inne wydatki (wymagany preferencyjny ZUS za 2017 rok to 502,60 zł) i pomoc doradców przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności (razem 31 700 zł)

Do Twoich obowiązków należeć będzie przedstawienie biznes planu, jednak bądź spokojny/a, dostaniesz stosowną pomoc do jego stworzenia w ramach działań doradczych w projekcie

W ramach projektu oferujemy:

1) wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

  • 30h szkolenia ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (podstawy prawne założenia działalności, zagadnienia podatkowe i finansowo-księgowe, marketing, zasady opracowywania biznesplanu)
  • 7h doradztwa indywidualnego (m.in. aspekty prawne finansowe, pomoc w opracowaniu biznesplanu)
  • 3h doradztwa grupowego

2) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 23 300,00zł/osobę

3) wypłatę wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy – 700,00 zł co miesiąc dla każdej osoby, która otrzyma dotację

4) pomoc doradczą w zakresie prowadzenia firmy w trakcie pierwszych 12 miesięcy – 12h na uczestnika

Niestety nie jest możliwe finansowanie środków transportu w całości bądź w części.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn nieposiadających zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo, odchodzących z rolnictwa) w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów: kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i/lub starachowickiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do co najmniej jednej z następujących kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

Na etapie rekrutacji preferowane: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z terenów wiejskich, osoby odchodzące z rolnictwa oraz planujące zatrudnienie pracownika w ramach prowadzonej działalności (na podstawie umowy o pracę)

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

 składanie dokumentów tylko do 28 kwietnia 2017 roku

Biuro w Skarżysku i Końskich, telefon 533 9999 20

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.